Technické parametry

[su_table]

Jmenovirý tepelný výkon: 10 kW
Jmenovitý tepelný výkon do vody: 6 kW
Účinnost: 86%
Průměr kouřovodu: 150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu: 12 Pa
Teplota spalin: 210 °C
Objemový proud spalin: 7,1 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13% O2): 0,0699%
Prach ve spalinách (při 13% O2): 23 mg/Nm3
Množství paliva za hodinu: 2,81 kg/h
Palivo: dřevo (buková polena)
Hmotnost: 266 kg

[/su_table]