Technické parametry

[su_table]

Jmenovitý tepelný výkon: 8 Kw
Účinnost: 84%
Průměr kouřovodu: 200 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu: 12 Pa
Teplota spalin: 257 °C
Objemový proud spalin: 6 g/s
 Emise CO ve spalinách (při 13% O2): 0,0868%
Prach ve spalinách (při 13% O2): 18 mg/Nm3
Množství paliva za hodinu: 2,7 kg
Palivo: dřevo (buková polena)
Hmotnost: 152 kg

[/su_table]