Technické parametry

[su_table]

Jmenovitý tepelný výkon: 5,9 kW
Účinnost: 84%
Průměr kouřovodu: 180 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu: 12 Pa
Teplota spalin: 215 °C
Objemový proud spalin: 4,9 g/s
 Emise CO ve spalinách (při 13% O2): 0,0943%
Prach ve spalinách (při 13% O2): 18 mg/Nm3
Množství paliva za hodinu: 1,84 kg/h
Palivo: dřevo (buková polena)
Hmotnost: 144 kg

[/su_table]