Technické parametry

[su_table]

Jmenovitý tepelný výkon: 7 kW
Účinnost: 82%
Průměr kouřovodu: 150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu: 12 Pa
Teplota spalin: 232 °C
Objemový proud spalin: 6,5 g/s
 Emise CO ve spalinách (při 13% O2): 0,0811%
Prach ve spalinách (při 13% O2): 18 mg/Nm3
Množství paliva za hodinu: 2,47 kg
Palivo: dřevo (buková polena)
Hmotnost: 214 kg

[/su_table]