Technické parametry

[su_table]

Jmenovitý tepelný vákon: 7 kW
Účinnost: 82%
Průměr kouřovodu: 150 mm
Min. tah (podtlak) při jmenovitém tep. výkonu: 12 Pa
Teplota spalin: 232 °C
Objemový proud spalin: 6,5 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13% O2): 0,0811%
Prach ve spalinách (při 13% O2): 18 mg/Nm3
Množství paliva za hodinu: 2,47 kg/h
Palivo: dřevo (buková polena)
Hmotnost: 137 kg

[/su_table]