Technické parametry

[su_table]

Jmenovitý tepelný výkon: 5 kW
Účinnost: 84%
Průměr kouřovodu: 150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu: 12 Pa
Teplota spalin: 206 °C
Objemový proud spalin: 4,3 g/s
 Emise CO ve spalinách (při 13% O2): 0,0946%
Prach ve spalinách (při 13% O2): 17 mg/Nm3
Množství paliva za hodinu: 1,53 kg
Palivo: dřevo (buková polena)
Hmotnost: 196 kg

[/su_table]